Sivil Toplumun AB Müzakere Sürecine Aktif Katılımı

Sivil Toplumun AB Müzakere Sürecine Aktif Katılımı

AMAÇ
Katılım müzakerelerinin her aşamasında şeffaflık, hesap verebilirlik ve sivil katılımın sağlanması, katılım müzakerelerinde sivil toplum kuruluşlarının rolünün artırılması ve bu alanda ihtiyaç duyulan kapasitenin güçlendirilmesi ve gerekli mekanizmaların geliştirilmesi hedefleniyor

BAŞLICA ETKİNLİKLER

  • Katılım müzakerelerinin 10 yılının STK’ların perspektifinden incelendiği bir rapor hazırlanıyor
  • Rapor bulgularından hareketle, STK’ların kapasite geliştirmeye yönelik ihtiyaç duyduğu araçlar tespit ediliyor ve bu alanda kullanılabilecek rehberler hazırlanıyor
  • Brüksel çalışma ziyareti düzenleniyor
  • STK, kamu kurumları ve AB kurumları temsilcilerinin bir araya geldiği diyalog toplantısı düzenleniyor