Sosyal Medya Özgürlüğü ve Azınlıklar

Sosyal Medya Özgürlüğü ve Azınlıklar

AMAÇ
Yayıncılık alanında ifade özgürlüğünün güçlendirilmesine katkı sağlanması ve ifade özgürlüğüne ilişkin AB politikaları hakkında farkındalığın artırılması

TEMEL FAALİYETLER

  • Türkiye ve Yunanistan’daki azınlıkların sosyal medya kullanımına ilişkin araştırma yürütülüyor.
  • AB ve Türkiye’deki sosyal medya ve internet ile ilgili yasal çerçeveye ilişkin araştırma yürütülüyor.
  • Türkiye’deki azınlıklara yönelik sosyal medya çalıştayları düzenleniyor.
  • Bir AB ülkesine çalışma ziyareti düzenleniyor.
  • İstanbul’da, araştırma sonuçlarının paylaşılacağı uluslararası konferans gerçekleştiriliyor.
  • Proje bulgularının yayınlaştırılmasına yönelik savunuculuk faaliyetleri düzenleniyor.