Suriyeli Mülteci Çocuklarla Elele

Suriyeli Mülteci Çocuklarla Elele

AMAÇ
Çocuk göçmenlerin yasal, ekonomik ve sosyal hakları konusunda Avrupa’daki iyi uygulamalar yoluyla Türkiye’deki bilgi birikimini artırmak ve  AB modellerine dayanarak Türkiye’de göçmen çocuklar için eğitim şartlarının iyileşmesini sağlamak hedefleniyor. Bu sayede HAGEV ve ortağı arasında çocuk göçmenler konusunda işbirliği artırılıyor.

BAŞLICA ETKİNLİKLER

  • İstanbul’daki Suriyeli göçmenlerle ilgili sosyo –ekonomik durumlarını, göçmenlere bakış açılarını ve AB’deki göçmen politikalarına ilişkin iyi uygulamaları inceleyen araştırmalar yapılıyor.
  • Göçmenlerin entegrasyonu konusunda AB ve Türkiye’deki STK’lar arasında bir ağ kurmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla bir online araç geliştiriliyor.
  • Göç konusunda iyi uygulamaları yerinde incelemek üzere 2 çalışma ziyareti yapılıyor ve bu sırada farkı konularda çalıştaylar düzenleniyor.
  • İstanbul’da göçmen çocuklarının entegrasyonu ile ilgili AB’den ve Türkiye’den kuruluşların katılımı ile bir çalışma toplantısı gerçekleştiriliyor.
  • Türk ve Suriyeli çocuklara yönelik Suriyeli çocukların sosyal hayata adaptasyonunu kolaylaştırmak için bir drama eğitimi yapılıyor.
  • Çocukların kültürlerarası öğrenme sürecini içselleştirmeleri için bir rol yapma aktivitesi düzenleniyor.
  • Konuya İlişkin farkındalığı artırmak üzere proje sonunda bir gala gecesi organize ediliyor.