Tanıma Ağı

Tanıma Ağı

AMAÇ
Proje ile Bulgaristan ve Türkiye’de mesleki yeterliliklerin karşılıklı tanınarak, bu konuda bilgiye kolay ulaşım ve kalifiye istihdamın arttırılması hedefleniyor.

BAŞLICA ETKİNLİKLER

  • Ankara ve Sofya’da kalıcı bilgi ve danışma ofisleri kuruluyor,
  • Bulgaristan ile Türkiye arasında profesyonel yeterliliklerin tanınması konusunda araştırmalar gerçekleştiriliyor,
  • Bulgaristan’a çalışma ziyareti düzenleniyor
  • Rehberlik ve danışmanlık aktiviteleri gerçekleştiriliyor,
  • Ankara, İzmir, Bursa, Tekirdağ ve Sofya’da bilinçlendirme faaliyetleri düzenleniyor.