Toplum Temelli Çocuk Eğitimi

Toplum Temelli Çocuk Eğitimi

AMAÇ
Türkiye ve Avrupa’da erken çocukluk eğitimine ve bakımına yönelik konularda çalışan sivil toplum kuruluşları bu konuda verilen hizmetin kalitesini birlikte artırıyor. Ebeveyn katılımına odaklanarak farklılıklara ve yaratıcılığa saygılı toplum temelli erken çocukluk eğitimi ve bakım hizmetleri konusuna deneyimler paylaşılıyor. Bu türdeki toplum temelli hizmetlerin nasıl sistemli bir şekilde verilebileceğini anlatan bir el kitabının hazırlanması hedefleniyor.

BAŞLICA ETKİNLİKLER

  • Kaliteli eğitim için öğretmen ve ebeveynlerin deneyimlerinin aktarılacağı kavramsal çerçeve hazırlanıyor.
  • Avrupa’da bulunan Erken Çocukluk Eğitiminde Çeşitlilik Ağı’na (DECET) üye ülke sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları inceleniyor, en iyi uygulamalar belirleniyor.
  • Proje bulgularının Türkiye’ye nasıl uyarlanabileceği ile ilgili olarak DECET üyesi ülkelerden 15 katılımcı ile İstanbul’da uluslararası bir çalıştay düzenleniyor.
  • Yüksek kalitede toplum temelli hizmetlerin nasıl kurulacağı ve yönetileceğine ilişkin ve okul öncesi eğitimde kalite hakkında rehberlik eden iki el kitabı hazırlanıyor.