Siyah Trüf Mantarı ve Tıbbi – Aromatik Bitkiler Ağı

Siyah Trüf Mantarı ve Tıbbi – Aromatik Bitkiler Ağı

AMAÇ
Tıbbi ve aromatik bitkiler ile siyah trüf mantarı sektörlerindeki (tarım ve/ya da yabani toplama) paydaşlar arasında diyalog artırılıyor, ağ kuruluyor, teknoloji transferi  ve karşılıklı değişimler gerçekleştiriliyor. Uzun dönemli işbirliği esas alınarak İspanyol ve Türk sivil toplum kuruluşları arasında arasında güçlü anlaşmalar yapmak hedefleniyor..

BAŞLICA ETKİNLİKLER

  • Odun dışı ürünler sektörünün sosyo-ekonomik karakterinin tanımlanması gerçekleştiriliyor.
  • Güney Batı Türkiye’deki siyah trüf mantarı ve tıbbi ve aromatik bitki yetiştiricilerinin kapasiteleri çeşitli aktivitelerle artırılıyor.
  • Siyah trüf mantarı ile tıbbi ve aromatik bitkilerin sürdürülebilir üretimi için tarımsal ormancılık ve girişimcilik konusunda temel referans materyalleri geliştiriliyor.
  • İspanya’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştiriliyor.
  • Güney Batı Türkiye’de yeni üretim seçenekleri ve pazarlar hakkında kurumlar bilgilendiriliyor.
  • İspanya ve Türkiye arasında ortak çalışmaya dayalı anlaşmalar yapmak üzere ağ kurma ve lobi faaliyetleri gerçekleştiriliyor.