Türkiye’de İsveç Modeli: Ortaklar Aracılığıyla Güçlenmek

Türkiye’de İsveç Modeli: Ortaklar Aracılığıyla Güçlenmek

AMAÇ
Cinsiyet ayrımcılığı ve şiddetin önlenmesi konularında İsveç’te uygulanan sistemin, ülkemizde daha iyi tanınması; KAMER Vakfı başta olmak üzere kadın hakları konusunda faaliyete bulunan sivil toplum kuruluşlarının siyasi reformların uygulanması ve geliştirilmesi konularında kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi hedefleniyor

BAŞLICA ETKİNLİKLER

  • Cinsiyet ayrımcılığının önlenmesi ve kadın haklarının korunması konularında İsveç’te uygulanmakta olan politikalar hakkında seminer düzenleniyor
  • Kadın Merkezlerinin örgütlenmesi konusunda İsveç modelinin yerinde incelenmesi amacıyla İsveç’e çalışma ziyareti gerçekleştiriliyor
  • Merkezi ve yerel düzeydeki kamu görevlileri ile toplantılar yapılıyor
  • İsveç modeli konusunda Winnet Sverige tarafından hazırlanmış olan rehber nitelikteki dokümanlar Türkçeye çevriliyor
  • Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların kamuoyu ile paylaşılacağı bir kapanış toplantısı düzenleniyor