Yargı Reformu Sürecine Toplumsal Katılım ve Güven İnşası Projesi

Yargı Reformu Sürecine Toplumsal Katılım ve Güven İnşası Projesi

AMAÇ
Proje kapsamında belirlenen kadınlar, azınlıklar ve çevre mevzuatı gibi üç tematik alanda adalete erişimi destekleyerek STK’ların yargı reformu sürecine katkılarının artırılması hedefleniyor

BAŞLICA ETKİNLİKLER

  • Üç tematik alanda, İstanbul, Konya ve Trabzon’da paydaşlar ile yüz yüze görüşmeler düzenleniyor ve her bir tematik alan için asgari üç örnek vaka analizi yapılıyor
  • Görüşmelerde belirlenen örnek vakalara yönelik öneriler geliştirmek için çalışma toplantısı düzenleniyor
  • Adalete erişim ve karar alma süreçlerinde sivil katılım uygulamalarını görmek üzere Hollanda’ya iki günlük çalışma ziyareti düzenleniyor
  • Önerilerin İstanbul, Trabzon ve Konya’da yerel paydaşlara ulaştırılması için birer günlük çalıştaylar düzenleniyor
  • Adalet Bakanlığı, Adelet Akademisi, HSYK ve AB kurumları temsilciler ile önerilerin görüşüleceği bir toplantı düzenleniyor
  • Proje çıktılarının paylaşılacağı uluslararası bir kapanış konferansı düzenleniyor ve bir kitapçık hazırlanıyor