Yenilikçi Sosyal Bilgiler ve Tarih Dersleri

Yenilikçi Sosyal Bilgiler ve Tarih Dersleri

AMAÇ
Proje ile Avrupa ağları ile işbirliği içerisinde sosyal bilimler alanında çalışan öğretmenlerin farklılaştırılmış yetenekler ve yetkinlik bazlı eğitim konusunda pedagojik kapasitelerinin artırılması hedeflenmektedir.

BAŞLICA ETKİNLİKLER

  • Farklılaştırılmış yetenekler ve yetkinlik bazlı eğitim konusunda geniş çaplı bir literatür taraması yapılıyor.
  • Farklılaştırılmış yetenekler ve yetkinlik bazlı eğitimin fırsatları ve sınamaları konusunda Türkiye’deki durumu analiz etmek amacıyla öğretmenler ve öğretmen adayları ile ampirik araştırma yapılıyor.
  • Farklılaştırılmış yetenekler ve yetkinlik bazlı eğitimin kavramsallaştırılması için bir kitap bölümü yazılması planlanıyor.
  • Hollanda’ya bir çalışma ziyareti düzenleniyor.
  • Öğretmenlere ve öğretmen adaylarına yönelik hizmet içi eğitimler yapılıyor, öğretim materyalleri geliştiriliyor, kaynak bir kitap hazırlanıyor
  • Kayseri’de proje eş-faydalanıcısı EUROCLIO’dan bir uzmanın uluslararası deneyimlerini aktaracakları bir seminer düzenleniyor.
  • Öğretmenler ve öğretmen adayları arasında bir ağ kurulması sağlanıyor, web sitesi kuruluyor.
  • Projeye ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla seminerler, basın toplantıları düzenleniyor, görünürlük materyalleri hazırlanıyor.