PROGRAM HAKKINDA

Sivil Toplum Diyaloğu Programı, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının, ortak bir konu etrafında bir araya gelerek, toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmaları ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan bir platform olarak geliştirildi.

Program, Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse ediliyor. Programın teknik uygulamasından Avrupa Birliği Bakanlığı sorumlu. Merkezi Finans ve İhale Birimi ise Programın sözleşme makamı.

Sivil Toplum Diyaloğu Programı, 2008 yılından bugüne, Türkiye ve AB toplumlarını birbirine yakınlaştıracak, karşılıklı anlayışı güçlendirecek ve bilgi ve deneyim aktarımına imkan sağlayacak birçok farklı alanda, yaklaşık 350 proje ile 600’ün üzerinde diyalog temelli ortaklığa; Türkiye ve AB üye ülkelerinde geniş bir coğrafyada gerçekleştirilen yüzlerce ortak çalışma ve etkinliğe sahne oldu. Programın bugüne kadar gerçekleşen dönemlerinde diyalog projelerine yaklaşık 42.5 milyon avro destek sağlandı.

BEŞİNCİ DÖNEM (2019-2020)

DÖRDÜNCÜ DÖNEM (2015-2017)

Sivil Toplum Diyaloğu programının dördüncü ayağını oluşturan bu dönemde, çevre; enerji; tüketicinin ve sağlığın korunması; adalet, özgürlük ve güvenlik; iş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi; bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu; işletme ve sanayi politikası; tarım ve balıkçılık ile eğitim başlıklarından oluşan toplam dokuz politika alanında 80 ortaklık projesine yaklaşık 11 milyon avro hibe desteği sağlandı.

Dördüncü Dönem Hibe Projeleri Çalışmalar ve Kazanımlar Kitabı (PDF, 6MB)

ÜÇÜNCÜ DÖNEM (2014-2016)

Programın üçüncü dönemi, medya ve siyasi kriterler alanında çalışan Türkiye ve AB’den sivil toplum kuruluşlarının ortaklık projelerine sahne oldu. Avrupa Birliği, değerleri ve AB üyeliğinin ülkemize ve Birliğe kazandıracakları konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesinde etkin rol oynayacak medya kuruluşları tarafından geliştirilen 16 diyalog projesine, 2.1 milyon avro hibe desteği sağlandı.  AB’ye üyelik sürecinde hayata geçirilen reformlar ve sonuçlarının daha iyi anlaşılması ve bu reformların sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilmesini desteklemek üzere, insan hakları; ayrımcılıkla mücadele ve demokrasi ile hukukun üstünlüğü öncelik alanlarında geliştirilen 39 ortaklık projesine yaklaşık 4.9 milyon avro hibe sağlandı. 

(Üçüncü dönem projelerini ve hikayelerini okumak için buraya tıklayınız)

Diyaloğun üçüncü döneminde ayrıca Türkiye-AB ilişkilerinde toplumların birbirine yönelik algılarının iyileştirilmesi ve karşılıklı anlayışın artırılmasında etkin rol oynayan aktörleri bir araya getiren bir dizi çalışma gerçekleştirildi. Program kapsamında; medya, sivil toplum kuruluşları ve katılım sürecinin birincil aktörleri olan kamu kurumları arasında sağlam bir iletişim ağı kurulmasına destek olmak için 6 ilde  “Diyalog Seminerleri” düzenlendi. Daha detaylı bilgi için http://siviltoplumdiyalogu.org/diyalog-seminerleri/

İKİNCİ DÖNEM (2010-2012)

Kültür-Sanat ve Tarım-Balıkçılık temalarında uygulanan programın ikinci ayağında, 42 ortaklık projesine 5 milyon avronun üzerinde destek sağlanırken, farklı temalarda geliştirilen küçük ölçekli etkinliklere de 300 bin Avroya yakın kaynak aktarıldı. Kurulan 154 ortaklık, AB ve Türkiye arasında sivil toplum diyaloğunu daha da güçlendirdi.

(İkinci dönem projelerini ve hikayelerini okumak için buraya tıklayınız)

BİRİNCİ DÖNEM (2008-2009)

Belediyeler, meslek örgütleri, üniversiteler ve gençlik örgütleri gibi AB ile Türkiye arasındaki diyalogda önemli etkiye sahip aktörlerin, Avrupalı ortaklarıyla birlikte geliştirdiği 119 projeye toplam 19,3 milyon avro destek sağlandı. Bu süreçte Türkiye’den ve 21 üye ülkeden 238 sivil toplum ortaklığı kuruldu.

(Birinci dönem projelerini ve hikayelerini okumak için buraya tıklayınız)

AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

Avrupa Birliği Bakanlığı, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinin genel koordinasyonunu yürütmektedir. Buna ek olarak üyelik sürecinin önemli bir parçasını oluşturan Türkiye ve AB arasındaki sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesi çalışmalarına da hibe programları aracılığıyla destek veriyor.

2008 yılından beri uygulanan Sivil Toplum Diyaloğu hibe programlarının hazırlık ve uygulama aşamalarında Avrupa Birliği Bakanlığı programın faydalanıcısı olarak,  AB hibe programlarında sözleşme makamı olan Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Avrupa Birliği’nin diplomatik düzeyde ülkemizdeki temsili görevini yürüten Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile yakın işbirliği içerisinde çalışmalarını yürütüyor.

Avrupa Birliği Bakanlığı, Proje Uygulama Başkanlığı ile Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı uzmanlarından oluşan Proje Yönetim Birimi ile hibe projelerinin uygulanması ve izlenmesinden sorumludur.

Bülent Özcan – Proje Uygulama Başkanı (Kıdemli Program Görevlisi)

Murat Başer – Sivil Toplum Diyaloğu Program Koordinatörü

PROJE SORUMLULARI (YENİ DÖNEM)

Ceyhan Çiçek – AB İşleri Uzmanı (İş Dünyası için Çevre Ayak İzi, Gökçeada Sualtı Parkı, Güneş Enerjisi & Enerji Verimliliği, Alaşehir Jeotermal Enerji, Geleceğe Değer Katmak, Güney Marmara Gıda Kümesi, AB Boyutuyla Girişimcilik Gelişimi, Organik Ürünlere Kolay Ulaşım, AB Ortak Balıkçılık Politikasinın Gökova’da Uygulanması)

Makbule Okat – AB İşleri Uzmanı (Türkiye Çöpünü Dönüştürüyor, Yeşil İklim Yeşil Ekonomi, Erişkinler için Spor, Suriyeli Mülteci Çocuklarla Elele, Bekleyen Çocuk, Herkes İçin Eğitim, Toplum Temelli Çocuk Eğitimi, Deneyimsel Öğrenme)

Oktay Ercan – AB İşleri Uzmanı (Yağmur Hasadı, Düşük Karbon, Mültecilere Etkin Hizmet, Yayıncılıkta Mesleki Standartlar ve Yeterlilikler, Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Aktif Katılım, Bölgesel Politikalar için Etkin İşbirliği, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kalkınma Ajansları Gelişiyor, KOBİ’ler için Kurumsal Sosyal Sorumluluk, AB Ağlarıyla Güçlenen Girişimcilik, Girişimcilik Eğitimi, Güvenli Gıda – Güvenli Gelecek, Öğrenmeyi Öğren)

Öncü Tekeş – AB İşleri Uzmanı (Karadeniz İzleme, Mültecilerin Entegrasyonu, Akdeniz Diyalog Köprüsü, Kalkınma için Sosyal Girişimcilik)

Özlem Kalmaz – AB İşleri Uzmanı (Kadın ve Çevre, Karadeniz’de Enerji için AB-TR Diyaloğu, Medya Öğreniyorum)

Selman Çetin – AB İşleri Uzmanı (İnsan Ticareti ile Mücadelede Sivil Toplumun Gücü, Ölçülebilir Kalkınma, Avrupa’dan Türkiye’ye Yürüyoruz, İşte Gençlik, Yerel Ürünlerle Kırsal Kalkınma, Okulum Umudumdur)

Sonay Kanber – AB İşleri Uzmanı (Doğa için Sanat, Sivil Enerji Kümesi, Tüketici Güçleniyor, AB-TR Sürdürülebilir Tarım Ağı, Özgürüm)

Şeyda Çimeli – AB İşleri Uzmanı (Kars Turizminde Temiz Enerji, Tüketici Hakları Güçleniyor, Avrupa ve Türkiye’de Göç Ağı, Yenilikçi Sosyal Bilgiler ve Tarih Dersleri)

Ünsal Genç – AB İşleri Uzmanı (Küçük Akbabaları ve Şah Kartalları Koruma, İklim Değişikliği için Sivil Diyalog, Turnalarımızı Birlikte Koruyalım, Yunanistan-Türkiye Yabani Orkideleri Platformu, Hedef 25, Tanıma Ağı, Yenilenebilir Enerji için Sürdürülebilir Ortaklık, Ankara’da İnovasyonu Kırsala Taşıyoruz, Buradayız, Bize Yer Açın, Kelkit Havzasında Organik Tarım, Erzurum’da Organik Et ve Süt Ürünleri, Trüf Mantarı ve Tıbbi- Aromatik Bitkiler Ağı)

Yıldırım Gündüç – AB İşleri Uzmanı (Toplumsal Güç, Lisanstan Muaf Elektrik Üretimi, GES Tesisleri için Kurum Rollerinin Tanımlanması, Sağlığınız Servetinizdir, Sahada Ol, Sağlıklı Ol, Tüketici Hareketi Değişimi, Mültecilerin Yerleştirilmesi, Kadınlar Göç Yolunda, Karadeniz Sürdürülebilir Kırsal Turizm, Çevre Dostu Olarak Üretildi!, Balıkçılıkta AB-TR Diyaloğu Güçleniyor, Gıda Güvenliği, Öğrenerek Değişen Hayatlar)

Zelal Şen – AB İşleri Uzmanı (Türkiye Ormanlarinda AB Doğa Koruma, Boz Ayıların Korunması, Çocuklarin Cinsel Sömürüsüne Son, Hayat Kurtar Yaşamları Değiştir)

PROJE SORUMLULARI (ÜÇÜNCÜ DÖNEM)

Aysel Tolunay – AB İşleri Uzmanı (Kültürel ve Siyasi Diyalog için Dijital Medya, Daha Şeffaf Türkiye, Demokratik Katılımın Güçlendirilmesi için Türkiye ve Avrupa’dan İyi Örnekler, Gölge Meclis, Engelli Ayrımcılığı İle Mücadele, Çocuk Hakları İyileşiyor, Hep birlikte: Bir Katılım Projesi, Özgürlüğüm, Sivil Toplumun AB Müzakere Sürecine Aktif Katılımı, Anadolu’nun Çok Kültürlü Mirasının Ortaya Çıkarılması ve Savunulması, Sosyal Medya Özgürlüğü ve Azınlıklar, Kanser Kaderimiz Olmayacak!, Siyasette Şeffaflık, Engellilere Yönelik Ayrımcılığı Önleme)

Necip Afşarata – AB İşleri Uzman (Yerel Medyanın AB ile Uyumu, Türk-Yunan Medya Buluşması, Medya İşbirliğinin Güçlendirilmesi)

Şeyda Çimeli – AB İşleri Uzmanı (Yüksek Standartlar: Manisa AB Yolunda, Avrupa Medyası ile İşbirliği, Ünye’den Dünyaya AB ile Medya Açılımı, Medya Köprüsü)

Yıldırım Gündüç – AB İşleri Uzmanı (Yaşlı Hakları ve AB Standartlarında Yaşlı Bakım Hizmetleri, Yaşlı bakımı için iyi uygulamalar ağı, Yargı Reformu Sürecine Toplumsal Katılım ve Güven İnşası, Her Şey Haklar için, Haklar Herkes için, İşyerinde İnsan Hakları, Mesajınız Var, Demokrasi Kültürü ve Hukukun Üstünlüğü için Avrupa Diyaloğu, Seyirler, Kadın Hakları, Bağımsız Yaşam Ağı, İş hayatında Eşit Haklar ve Kadın Liderler, Çalışabilirim)

Yunus Yılmaz – AB İşleri Uzmanı (Diyaloğu ve Çözümü Teşvik Etmek, Çocuklar için İnsan Hakları ve Sinema, İnsan Hakları İhlallerine Karşı Yenilikçi Yöntemler, Gençlik Katılımı için İşbirliği, Sevgi Dolu Bir Ailede Büyümek Her Çocuğun Hakkı, AB-TR Siyasette Kadın Sivil Ağı, Türkiye’de İsveç Modeli: Ortaklar Aracılığıyla Güçlenmek, Şiddete Karşı Kadın Girişimi, Herkes İçin Erasmus, Kadınların Etkin Katılımı için Yerel Fırsatlar, Medya Etiği, Yayınlama Özgürlüğü Yolunda, Hazinelerin Kilidini Aç)

Zelal Şen – AB İşleri Uzmanı (Telif Hakları İnternet Yayıncılığı, AB Bilgi)

Volkan Tuncay – AB İşleri Uzmanı (Anadolu’dan Avrupa’ya Medya Açılımı, AB Konularında Medya Kapasitesinin Artırılması, Çevre için Medya ve İletişim Ağı, Türk Medyasında Haber Takibi)

TEKNİK DESTEK EKİBİ

Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Projelerinin uygulanması ve izlenmesi için, Avrupa Birliği Bakanlığı ile farklı alanlarda uzmanlığı bulunan bir teknik destek ekibi birlikte çalışıyor. Teknik Destek Ekibi, bir yandan Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları ve sonuçlarını kamuoyuna duyururken, öte yandan hibe faydalanıcılarıyla yakın çalışarak, projelerin hedeflerine ulaşması için destek veriyor.

Simon Forester, Üçüncü Dönem Takım Lideri

Uzun yıllar Türkiye ve Avrupa Birliği aday ve üye ülkelerinde sivil toplum projelerinde çalışıyor. Teknik Destek Ekibinin genel koordinasyonu ve kapasite geliştirme çalışmalarından sorumludur.

Yeşim Gözde Ersoy, Yeni Dönem Takım Lideri / Üçüncü Dönem İletişim Uzmanı

Uzun yıllardır iletişim, pazarlama ve halkla ilişkiler alanında çalışıyor. Program üçüncü dönemi kapsamında yapılan çalışmaların ve elde edilen sonuçların tanıtımı ve görünürlüğünden sorumludur. Yeni dönemin takım lideri olarak görev yapmaktadır.

Vedat Öner, Hibe Uzmanı

20 yılı aşkın süredir hibe yönetimi konusunda çalışıyor. Diyalog projelerinin hibe yönetimine destek sağlamaktadır.

Işın Gürel, Yeni Dönem İletişim Uzmanı / Üçüncü Dönem Diyalog Seminerleri Koordinatörü

Uzun yıllar medya alanında bilfiil çalışmıştır. Üçüncü dönemde medya, STK ve kamu arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla düzenlenen diyalog seminerlerinden sorumluydu. Yeni dönemde ise yapılan çalışmaların ve elde edilen sonuçların tanıtımı ve görünürlüğünden sorumludur.

Eda Çullu Zaloğlu, Halkla İlişkiler Koordinatörü

On beş yıldan fazla süreyle sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilen projelerde yer almıştır. Diyalog projelerinin halka ilişkiler çalışmaları ve program kapsamında düzenlenen etkinliklerin yönetiminden ve sosyal medyadan sorumludur.

Safiye Kavas, Finans Koordinatörü

Diyalog projelerinin finansal yönetiminden sorumludur.

Elkin Konuk, İletişim/İçerik Uzmanı

Uzun yıllar sivil toplum kuruluşlarında bilgi yönetimi konusunda çalışmıştır. Projelerin çıktılarının arşivlenmesi ve web sitesinin güncellenmesinden sorumludur.

Çağrı Öner, Görsel İletişim Uzmanı

Deneyimli bir grafik tasarımcı ve profesyonel bir fotoğraf sanatçısı olan Çağrı Öner, programın görsel iletişimden sorumludur.

Zeynep Atay, Üçüncü Dönem Proje Asistanı / Yeni Dönem Hibe Asistanı

Sivil toplum çalışmalarında deneyimlidir. Hibe projelerine uygulama ve hibe yönetimi alanında destek sağlamaktadır.

Gizem Beştaş, Proje Asistanı

Hibe projelerine uygulama alanında destek sağlamaktadır.

Onurhan Esmer, Finans Asistanı

Hibe projelerine finansal yönetim alanında destek sağlamaktadır.