Düşük Karbon

Düşük Karbon

AMAÇ Türkiye’de düşük karbon gelişimine yönelik adımların tanımlanması ve tanıtılması amaçlandı. Bunun için Türkiye ve AB’den konuyla ilgili sivil toplum...

İklim Değişikliği için Sivil Diyalog

İklim Değişikliği için Sivil Diyalog

AMAÇ Bölgedeki sivil toplum kuruluşları, balıkçılar, turistik tekne sahipleri ve halk arasındaki diyalog, çevre ve iklim değişikliği konusundaki bilinçlendirme artırıldı;...

Turnalarımızı Birlikte Koruyalım

Turnalarımızı Birlikte Koruyalım

AMAÇ Turnaların Türkiye’deki popülasyonu ve yaşam alanları korundu. Almanya ve Türkiye arasındaki işbirliği arttı. ÇALIŞMALAR VE KAZANIMLAR Yerel paydaşların katılımıyla...

Gözüm Sende Karadeniz

Gözüm Sende Karadeniz

AMAÇ Karadeniz’deki biyolojik çeşitliliğe ilişkin verilerin toplanması, izlenmesi ve değerlendirilmesini sağlayacak ücretsiz akıllı telefon uygulaması geliştirildi, web tabanlı bir veri...

Yeşil İklim Yeşil Ekonomi

Yeşil İklim Yeşil Ekonomi

AMAÇ Avrupa Birliği’ndeki en iyi uygulamalar baz alınarak yeşil ekonomi politikaları üzerine bir rapor hazırlandı. Enerji, kentler ve arazi kullanımı hakkında yerel...

Bozayıların Korunması

Bozayıların Korunması

AMAÇ Bozayı nüfusunun AB politikalarına ve mevzuatına uygun olarak yönetilmesi için Türkiye ve İtalya arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı hedeflendi....

Gökçeada Su Altı Parkı

Gökçeada Su Altı Parkı

AMAÇ Gökçeada Sualtı Parkı’nın doğal ortamında (in situ) düzenlenmesi, yönetilmesi, eğitim materyalleri ile deniz biyolojik çeşitliliği ve çevrenin korunmasına ilişkin...

  • 1
  • 2