Türkiye Ormanlarında AB Doğa Koruma

Türkiye Ormanlarında AB Doğa Koruma

AMAÇ Türkiye’nin ormanlık bölgelerinde Natura 2000 alanlarının seçilmesi için gerekli kapasitenin oluşturulması ve AB’nin doğa koruma politikalarına uygun olarak sivil...

Doğa için Sanat

Doğa için Sanat

AMAÇ Yaban Hayatı Sanatı aracılığıyla Türkiye’nin biyolojik çeşitliliğinin korunmasına katkı sağlandı. Muğla bölgesinde bulunan endemik Sığla ağaçlarının korunması için farkındalık...

Kadın ve Çevre

Kadın ve Çevre

AMAÇ Proje; doğal kaynakların bilinçli kullanımı ve çevre sorunları konularında kadınların duyarlılıklarının artırılması, bu konularda kapasitelerinin güçlendirilmesi ve çevre politikaları...

Türkiye Çöpünü Dönüştürüyor

Türkiye Çöpünü Dönüştürüyor

AMAÇ Çevre, küresel ısınma ve atık konularında Türkiye ve AB sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği kurulması hedeflendi. Projenin ayrıca Türkiye’de...

Yağmur Hasadı

Yağmur Hasadı

AMAÇ Ortak kurumların yerel düzeyde iklim değişikliğine adaptasyon kapasitelerinin artırılması, yağmur hasadı metoduyla etkin su yönetimi sistemlerinin geliştirilmesi ve iklim...

  • 1
  • 2