Güneş Enerjisi ve Enerji Verimliliği

Güneş Enerjisi ve Enerji Verimliliği

AMAÇ Yenilenebilir enerji kültürüne katkı sağlayarak vatandaşların daha çevreci ve doğa dostu enerji tüketmeleri konusunda teşvik edilmesi hedeflendi. ÇALIŞMALAR VE...

Toplumların Güçlendirilmesi

Toplumların Güçlendirilmesi

AMAÇ Çanakkale, Burdur, Van ve Diyarbakır’daki yerel sivil toplum kuruluşlarının, yerel idarelerin ve halkın yenilenebilir enerji kullanımı hakkında  farkındalığı artırıldı....

Sivil Enerji Kümesi

Sivil Enerji Kümesi

AMAÇ Enerji alanında faaliyet göstermekte olan Türk ve Slovenyalı sivil toplum kuruluşları arasında karşılıklı anlayışa dayalı işbirliği ortamı oluşturulması hedeflendi....

Kars Turizminde Temiz Enerji

Kars Turizminde Temiz Enerji

AMAÇ Turizm sektöründe sürdürülebilir kalkınmaya yönelik farkındalığın artırılması, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji teknolojilerine yatırımın planlanmasına ve uygulanmasına yönelik yardımcı...

Lisanstan Muaf Elektrik Üretimi

Lisanstan Muaf Elektrik Üretimi

AMAÇ Dağıtılmış enerji üretim ünitelerinin doğru uygulanması, yenilenebilir enerji mevzuatı, dağıtılmış üretim sistemlerinin yatırımcılar için yarattığı riskler ve doğurduğu fırsatlar...