Avrupa Medyası ile İşbirliği

Avrupa Medyası ile İşbirliği

AMAÇ Proje ortaklarının teknik kapasitelerini geliştirmek; Ortaklar arası bilgi ve deneyim paylaşımı sağlayarak ortak belgeseller hazırlamak; AB’nin sosyal ve kültürel...

Mesajınız Var

Mesajınız Var

Avrupa Birliği Ulusal Ajansı Erasmus+ Programı tarafından desteklenen Avrupa Yeryüzü Ağı, farklı ülkelerden aktivist, STK üyesi ve akademisyeni bir araya...

Herkes için Erasmus

Herkes için Erasmus

AMAÇ Medya aracılığıyla, AB ve Türk kamuoyları arasında karşılıklı işbirliği, anlayış ve diyalog ortamının oluşturulmasını hedefleyen Proje, AB eğitim ve...

  • 1
  • 2