Gıda Güvenliği

Gıda Güvenliği

AMAÇ Gıda güvenliği ve gıda katkı maddeleri alanında Türkiye’de ve AB’de çalışma yapan sivil toplum kuruluşları arasında iletişimin ve işbirliğinin...