Kadın ve Çevre

Kadın ve Çevre

AMAÇ Proje; doğal kaynakların bilinçli kullanımı ve çevre sorunları konularında kadınların duyarlılıklarının artırılması, bu konularda kapasitelerinin güçlendirilmesi ve çevre politikaları...