Bozayıların Korunması

Bozayıların Korunması

AMAÇ Bozayı nüfusunun AB politikalarına ve mevzuatına uygun olarak yönetilmesi için Türkiye ve İtalya arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı hedeflendi....