AB Ortak Balıkçılık Politikasının Gökova’da Uygulanması

AB Ortak Balıkçılık Politikasının Gökova’da Uygulanması

AMAÇ
Gökova bölgesindeki yerel balıkçı kooperatiflerinin Avrupa Birliği Balıkçılık Politikası konusundaki farkındalıkları ve balıkçılık yönetimi konusundaki kapasiteleri arttı, küçük ölçekli balıkçılık faaliyetleri mobil teknoloji ile izlenmeye başlandı.

ÇALIŞMALAR VE KAZANIMLAR

  • Gökova Körfezi’ndeki balıkçıların üretici birliği oluşturmaları için ihtiyaç analizi çalışması yapıldı.
  • Küçük ölçekli balıkçılar için Avrupa Birliği Ortak Balıkçılık Politikasının ilgili düzenlemeleri konusunda eğitimler düzenlendi.
  • Gökova Körfezi’nde etkili kaynak yönetimi sağlamak için balıkçılara ve yerel paydaşlara eğitim verildi, işbirliği ve iletişim güçlendirildi.
  • Üretici örgütlerine yönelik balıkçılık politikalarının mevcut durumu analiz edilip balıkçılık kooperatiflerinin kurulmasına yönelik eylem planı geliştirildi.
  • Gökova Körfezi’nde yasadışı balıkçılık faaliyetlerinin tespitine yönelik elektronik izleme ve koruma sistemi geliştirildi.
  • Akyaka Balıkçılık Kooperatifindeki balıkçılara veri toplama teknikleri konusunda eğitim verildi ve kooperatife gelen balıklar kayıt altına alındı.
  • Projeyi yürütücülerinden dinlemek için https://youtu.be/rU2SertCshg ve https://youtu.be/2f7ep5lllDE adreslerini ziyaret edebilirsiniz.