AB-TR Sürdürülebilir Tarım Ağı

AB-TR Sürdürülebilir Tarım Ağı

AMAÇ
İlgili AB müktesebatı ve standartları ile uyumlu, çevre dostu iyi tarım uygulamalarının ve organik tarımın Türkiye’de yaygınlaştırılması hedeflendi.

ÇALIŞMALAR VE KAZANIMLAR

  • Çevre dostu iyi tarım uygulamaları alanında faaliyet gösteren AB üyesi ülkeler ile Türkiye’de bu konuda çalışan 30 sivil toplum kuruluşuna, çiftçilere, üreticilere (aktörler) yönelik teknik araştırma yapıldı, geniş katılımlı bir toplantı düzenlendi.
  • Bilgi paylaşımı için ilgili paydaşlara yönelik 7 saha ziyareti gerçekleştirildi.
  • Sürdürülebilir tarım alanında çalışan aktörler arasında düzenli iletişim kurulabilmesi için bir bilgi iletişim platformu (tarimtema.org) kuruldu.
  • Bilgi iletişim platformunun proje paydaşları ile paylaşılması ve sürdürülebilir tarım alanındaki iyi uygulamalara ilişkin bilgilendirme yapılması amacıyla Ankara’da iki günlük bir toplantı düzenlendi.
  • Danışma komitesi ve paydaşlarla işbirliği içerisinde ilgili AB mevzuatıyla beraber organik/iyi tarım ürünlerinin yurtdışında nasıl tanınacağı, nasıl tanımlandığı gibi konuları da kapsayan bilgi paketleri hazırlandı.
  • Projeyi yürütücülerinden dinlemek için https://youtu.be/PYfFNoPUDh4 ve https://youtu.be/qgRRMrYMyRo adreslerini ziyaret edebilirsiniz.