Akdeniz Diyalog Köprüsü

Akdeniz Diyalog Köprüsü

AMAÇ
Proje ile Avrupa Birliği’nin sığınmacı ve göçmen haklarındaki politikaları ile ilgili Türkiye’deki sivil toplumun bilgisinin artmasına katkıda bulunulması hedeflendi. Bu çerçevede, göçmenler, mülteciler ve sığınmacıların hakları konusunda siyasi reformların yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlayarak Gaziantep’te bulunan yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin artırılması amaçlandı.

ÇALIŞMALAR VE KAZANIMLAR

  • Hedef bölgelere odaklanarak mülteciler/sığınmacılar/göçmenlerin hakları, sağlanan hizmetler ve mevzuat hükümleri konusunda Türkiye ve İtalya’ya yönelik karşılaştırmalı analiz yapıldı.
  • Bu karşılaştırmalı analiz ışığında göçmen işçiler için tavsiyeleri de içeren bir ortak rapor hazırlanarak basılıp dağıtıldı.
  • Türkiye ve İtalya’da göç konusunda çalışan uzmanlara yönelik tavsiyelerin yer aldığı bir kitapçık hazırlandı.
  • Proje hakkında detaylı bilgi için http://siviltoplumdiyalogu.org/project/akdeniz-diyalog-koprusu/, projeyi yürütücülerinden dinlemek için https://youtu.be/paJ32yrXGHo ve https://youtu.be/xEn9ZRfoLyo adreslerini ziyaret edebilirsiniz.