Bölgesel Politikalar için Etkin İşbirliği

Bölgesel Politikalar için Etkin İşbirliği

AMAÇ
Bölgesel politikaların uygulanmasındaki en iyi örnek ve deneyimler paylaşılarak yenilikçi yöntemler kazanıldı.  Bu yöntemler pilot olarak kadın girişimciliğinde uygulanmaya başlandı.

ÇALIŞMALAR VE KAZANIMLAR

  • Bulgaristan, Almanya, İspanya ve Türkiye’de çalışma ziyaretleri gerçekleştirildi.
  • Kadın girişimciliği konusunda zorlukları ortaya koymak ve işbirliğini geliştirmek için ortaklar ve diğer paydaşlarla Diyarbakır-Şanlıurfa bölgesinde çalıştay düzenlendi.
  • Proje faaliyetlerinden hareketle söz konusu sektör üzerine bir değerlendirme raporu hazırlandı.
  • Projeyi yürütücülerinden dinlemek için https://youtu.be/VkDPnR-MHSo ve https://youtu.be/qUv-Lnfrm8g adreslerini ziyaret edebilirsiniz.