Buradayız, Bize Yer Açın

Buradayız, Bize Yer Açın

AMAÇ
Yaygın gelişimsel bozukluk (PDD) ve otizm spektrum bozukluğu (ASD) olan bireyler ile çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) sosyal girişimcilik becerileri yönünden iyi örneklerin incelenmesi, karşılaştırılması, potansiyel sektörler için pazar araştırması, ve pilot bir iş ortamı kurmak yoluyla geliştirilmesi amaçlandı. Aynı zamanda PDD’li ve ASD’li bireyleri istihdam etme potansiyeli olan firmalarda kolektif sosyal sorumluluklar üzerine bilinçlendirme yapılması, hem kendilerinde hem de ailelerindeki çalışma konusundaki yetersizlik algısının pozitif anlamda değiştirilmesi hedeflendi.

ÇALIŞMALAR VE KAZANIMLAR

  • İtalya’ya yapılan çalışma ziyaretinin ardındın tespit edilen 2 örnek üzerinde karşılaştırma raporu hazırlandı.
  • PDD’li ve ASD’li bireyler üzerine çalışan STK’lar için bir Sosyal Girişimcilik Modelinin geliştirildi.
  • Model bir sosyal girişimcilik örneği kuruldu.
  • Konu ile alakalı bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi.
  • Projeyi yürütücülerinden dinlemek için https://youtu.be/4g6Ry4jBdCo ve https://youtu.be/HksmSCqsAmY adreslerini ziyaret edebilirsiniz.