Deneyimsel Öğrenme

Deneyimsel Öğrenme

AMAÇ
Erken okul terkiyle mücadele edebilmek amacıyla deneyimsel öğrenme yaklaşımı üzerine çalışan Gaziantep’teki öğretmenlerin ve Eskişehir’deki gençlik çalışanlarının kapasiteleri geliştirildi. Paulo Freire tekniği kullanılarak deneyimsel öğrenme yöntemi yerelleştirildi. Öğretmenler ise okullarda gerçekleştirdikleri yerel eğitimler ve diyalog toplantıları ile 353 ilkokul ve lise öğrenciyle çalışma imkanı buldular. Sınıflarındaki branş derslerini alışılagelmişin dışında interaktif bir şekilde uygulamaya başladılar.

ÇALIŞMALAR VE KAZANIMLAR

  • Türkiye çapında açık çağrıyla belirlenen öğretmenler ve gençlik çalışanları için deneyimsel öğrenme yöntemi hakkında İstanbul’da bir eğitici eğitimi düzenlendi.
  • Öğretmen ve gençlik çalışanları Estonya ve Yunanistan’a çalışma ziyaretinde bulundu.
  • Gaziantep ve Eskişehir’de eğitmenler kendi sınıflarında deneyimsel öğrenme yöntemini uyguladı.
  • Bu deneyimlerin sonucunda Deneyimsel Öğrenme ve Ezilenlerin Pedagojisi Sentezi adında bir kitap (deneyimselogrenme.com/2017/02/23/ezilenlerin-deneyimsel-pedagojisi/) yazıldı.
  • Üniversiteler, STK ve kamu kuruluşları temsilcilerinin yer aldığı geniş kapsamlı bir kapanış konferansı düzenlendi. Konferansta ayrıca David A. Kolb ile internet üzerinden interaktif bir söyleşi gerçekleştirildi.
  • Proje faaliyetlerinin tanıtıldığı, sonuçlarının ve yayınlarının paylaşıldı bir web sitesi hazırlandı.
  • Projeyi yürütücülerinden dinlemek için https://youtu.be/EKuFE31BjrA ve https://youtu.be/TsN29OCtNuo adreslerini ziyaret edebilirsiniz.