Düşük Karbon

Düşük Karbon

AMAÇ
Türkiye’de düşük karbon gelişimine yönelik adımların tanımlanması ve tanıtılması amaçlandı. Bunun için Türkiye ve AB’den konuyla ilgili sivil toplum kuruluşları ile karar vericilerin bir araya gelip yapıcı diyalog kurması ile kamuoyunda farkındalık yaratılması hedeflendi.

ÇALIŞMALAR VE KAZANIMLAR

  • Türkiye’deki öncelikli sektörlerde düşük karbon adımları ve AB’deki iyi uygulamaların ortaya konduğu bir analiz çalışması yapılıyor.
  • Yapılan analizin sonuçlarının ilgili taraflarla tartışılacağı iki odak grup toplantısı düzenleniyor.
  • Brüksel’de Avrupa’nın düşük karbon dönüşümü ile ilgili sektör bazlı ya da makro düzeyde çalışan kuruluşlarına çalışma ziyareti düzenleniyor.
  • Küresel ısınmanın risklerinin azaltılmaması durumunda meydana gelebilecek maliyetler ve makroekonomik etkiler ile ilgili bir analiz çalışması yapılıyor. Sonuçlar iki odak grup
    toplantısında tartışılıyor.
  • Türkiye’de ve AB’de Düşük Karbon Gelişimi Adımları Paneli Türk ve Avrupalı çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumu temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşiyor.
  • Düşük Karbon gelişimine ilişkin kamuoyunda farkındalık yaratmak üzere video-grafik ve info-grafikler hazırlanıyor, sosyal medya kampanyası düzenleniyor.
  • Projeyi yürütücülerinden dinlemek için https://youtu.be/Abq1Qvj6NQI ve https://youtu.be/ZBM_23TXnJ8 adreslerini ziyaret edebilirsiniz.