Erişkinler için Spor

Erişkinler için Spor

AMAÇ
Projede sağlık ve aktif yaşlanma konusunda ağ kurma ve deneyim paylaşımı yoluyla yaşlılıkta fiziksel aktiviteler için bütüncül bir metodoloji geliştirmek amaçlandı.

ÇALIŞMALAR VE KAZANIMLAR

  • Projenin amacı ve yapılacak aktiviteler, üniversite hastaneleri, belediyelerin spor tesisleri ve yaşlı bakım evlerine, üniversitelerin spor bölümlerine tanıtıldı.
  • 65 yaş üstü yetişkinlere yönelik fiziksel aktiviteler konusunda gönüllü eğiticilere eğitim düzenlendi.
  • Eğitimleri başarılı bir şekilde tamamlayanlara proje kapsamında 55+/65+ Yaş Grubu Egzersiz Liderlik Programı Gönüllü Sertifikası verildi.
  • Yeterli fiziksel aktivite düzeyine ulaşan 65 yaş üstü yetişkinlere yönelik çeşitli izleme ve değerlendirme aktiviteleri düzenlendi.
  • İspanya ve Türkiye’de farkındalığı artırmak üzere çalışma ziyaretleri, çalıştaylar ve proje sonuçlarının paylaşıldığı bir konferans düzenlendi.
  • Projeyi yürütücülerinden dinlemek için https://youtu.be/eYx_ueqQCLg ve https://youtu.be/HpD_DLr2U0E adreslerini ziyaret edebilirsiniz.