Güney Marmara Gıda Kümesi

Güney Marmara Gıda Kümesi

AMAÇ
Güney Marmara Bölgesi’nin sürdürülebilir kalkınmasına yönelik kapsamlı bir kümelenme politikası geliştirildi.

ÇALIŞMALAR VE KAZANIMLAR

  • Balıkesir, Çanakkale ve Portekiz’de yapılan saha araştırmalarıyla Güney Marmara Gıda Kümesi Analizi hazırlandı.
  • Gıda kümesi firmalarının üye olduğu Güney Marmara Gıda Kümesi Derneği kuruldu.
  • Gıda sektörü firmalarıyla yapılan kahvaltılı toplantılar ve çalıştayların sonuçları Kahvaltılı Toplantılar Raporu olarak paylaşıldı.
  • Projeyi yürütücülerinden dinlemek için https://youtu.be/ryeOSVbIyr0 ve https://youtu.be/iRld4-GzLX0 adreslerini ziyaret edebilirsiniz.