Güvenli Gıda – Güvenli Gelecek

Güvenli Gıda – Güvenli Gelecek

AMAÇ
Tüketici ve üreticilerin gıda güvenliği ve hijyen kuralları konusunda bilinçlendirilmesi amaçlandı. Proje ile AB sürecinde uyumlaştırılan mevzuatın tanıtılması ve AB’deki sivil toplum kuruluşlarının deneyimlerinin kullanılması hedeflendi.

ÇALIŞMALAR VE KAZANIMLAR

  • Almanya ve Türkiye’de gıda güvenliği ve hijyen sektöründeki sivil toplum kuruluşlarının çalışma usullerinin tanıtılacağı atölye çalışmaları yapıldı.
  • Tüketici ve üreticiler, gıda güvenliği ve hijyeni konularında eğitim aldı.
  • Anadolu’da gençler ve yetişkinlere dönük olarak 20’yi aşkın bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi.
  • Eğitimler, yayınlar, web sitesi gibi araçlarla tüketici ve üreticilerin gıda güvenliği konusunda farkındalıkları artırıldı.
  • Tüketici (https://goo.gl/CQEq7l) ve üretici (https://goo.gl/kYP36E) eğitim dokümanları hazırlandı.
  • Projeyi yürütücülerinden dinlemek için https://youtu.be/Kbz68PaD8AA ve https://youtu.be/flA4EFKNG34 adreslerini ziyaret edebilirsiniz.