Hayat Kurtar Yaşamları Değiştir

Hayat Kurtar Yaşamları Değiştir

AMAÇ
Proje ile kan bağışı konusunda farkındalığın ve bağış miktarının artırılması hedeflendi. Aynı zamanda Eskişehir Ticaret Odası, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile işbirliği yapılarak Eskişehir’de yenilikçi ve sürdürülebilir bir kan bağışı sisteminin kurulması amaçlandı.

ÇALIŞMALAR VE KAZANIMLAR

 • Kan bağış merkezlerindeki bağışçılar ve hastalar ile anket ve fotoğraf çalışması yapıldı.
 • Türkiye, Avrupa ve dünyada kan bağışı kampanyaları incelendi, bu alandaki literatür tarandı.
 • Portekiz’e bir çalışma ziyareti yapıldı, kan bağışı uygulamaları hakkında bilgi edinmek üzere STK’larla görüşüldü, Türk Kızılayı’nın kan bağışı artırmaya yönelik çalışmaları hakkında bilgi verildi. Kan Bağışının Geleceği konulu bir çalıştay gerçekleştirildi.
 • Üniversite ve lise öğrencilerine yönelik 2 günlük bir beyin fırtınası kampı düzenlendi. Öğrencilerin kan bağışını artırmaya yönelik yaratıcı fikirleri alındı.
 • Kan bağışı ve kurtarılan hayatlar konusunda fotoğraf sergisi yapıldı.
 • Eskişehir Ticaret Odası ve Eskişehir Vergi Dairesi ile iyi niyet anlaşmaları imzalandı. Pilot kan bağışı günleri düzenlendi.
 • Kan bağışı farkındalığını artırmak amacıyla çeşitli ticari ürünlerde ve kamuya açık yerlerde kullanılmak üzere etiketler hazırlandı. Etiketler ilk olarak ETO ve Eskişehir Vergi Dairesinde kullanıldı. Etiketlere ilişkin üniversite ve iş dünyası gibi toplumun farklı kesimlerinden temsilciler ile anketler yapıldı, görüşleri alındı.
 • Kan bağışı konusunda farkındalık uyandırmak amacıyla sanal gerçeklik gözlüklerinde kullanılmak üzere bir simülasyon (oyun) tasarlandı.
 • Türk Kızılayı kan merkezlerinde ve lise/üniversitelerde kişisel deneyimlerin -gözlük kullanımı ve etiketlerden sonra- anlatılacağı videolar hazırlandı.
 • Kapanış toplantısı gerçekleştirildi ve projenin sonuçları Uluslararası Kızılay Kızılhaç Federasyonu ile paylaşıldı.
 • Projeyi yürütücülerinden dinlemek için https://youtu.be/qfWUYcwNkG8 ve https://youtu.be/EEjcHnX-q_4 adreslerini ziyaret edebilirsiniz.