Hedef 25

Hedef 25

AMAÇ
Türkiye’de gençlerin, kadınların ve sivil toplum kuruluşlarının kan bağışı konusunda farkındalıklarının artırılması ve geniş toplumsal kesimlerin kan bağışı çalışmalarına katılımının sağlanması hedeflendi.

BAŞLICA ETKİNLİKLER

  • Kamuoyuna projeyi tanıtmak ve bilgilendirme yapmak için açılış etkinliği düzenlendi.
  • Kan bağışı konusunda Slovenya ve Türkiye’deki mevcut durumun incelenmesi amacıyla araştırma çalışmaları gerçekleştirildi.
  • 5 ülkede kan bağışı alanındaki iyi uygulamalar hakkında bir rapor ve bu konuda bilgi veren bir kitapçık hazırlandı.
  • Seçilen gençler tarafından geliştirilen projeler için bir eylem planı hazırlandı. Hazırlanan eylem planı doğrultusunda gençler tarafından kan bağışı alanında çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi.
  • Kan bağışı konusunda çalışan uzmanlara ve gençlere yönelik sağlıklı yaşam, sosyal beceriler ve proje yönetimi gibi konularda eğitim programları düzenlendi.
  • Proje haberlerinin yer aldığı Hedef 25 Facebook sayfası oluşturuldu. (https://www.facebook.com/hdf25/)
  • Proje kapanış etkinliği yapıldı.
  • Projeyi yürütücülerinden dinlemek için https://youtu.be/EQogQXqDRAg ve https://youtu.be/ZPc9zACPous adreslerini ziyaret edebilirsiniz.