Herkes için Eğitim

Herkes için Eğitim

AMAÇ
Projede Türkiye ve Almanya’daki okullarda uygulanan kapsayıcı eğitim sırasında karşılaşılan çekinceler ve engeller belirlendi. Durumu iyileştirebilmek için araştırma yapıldı. Bu araştırmanın bulgularına göre evrensel olarak uygulanabilecek öğretmenler için kapsayıcı eğitim müfredatı hazırlandı ve bu alanda nitelikli öğretmen sayısının artırılması hedeflendi.

ÇALIŞMALAR VE KAZANIMLAR

  • Kapsayıcı eğitim hakkında Almanya ve Türkiye’deki öğretmenlerin yaklaşımlarını karşılaştırmalı olarak belirlemeyi amaçlayan; anketler, literatür taraması, öncesi ve sonrası tutum ölçümleri, yerinde gözlem gibi yöntemleri içeren (http://www.herkesicinegitim.org/arastirmalar/) kapsamlı bir kanıt temelli araştırma yapıldı.
  • Bu araştırmadan hareketle İstanbul’daki pilot okullarda çalışan öğretmenler için bir hizmet içi eğitim programı oluşturuldu ve uygulandı.
  • Bu eğitimin sonuçları eğitimcilerin, hukukçuların ve aralarında Prof. Dr. Yankı Yazgan’ın da bulunduğu psikiyatrların katılımıyla kamuya açık bir panelde tartışıldı.
  • Kapsayıcı eğitime yönelik Hizmet İçi Eğitim Müfredatı ve Kapsayıcı Öğretmen Rehberi (http://www.herkesicinegitim.org/urunler/kapsayici-ogretmen-rehberi) hazırlandı.
  • Herkes İçin Eğitim Projesinin sonuçlarının, faaliyetlerinin, yayınlarının paylaşıldığı bir web sitesi hayata geçirildi.
  • Projeyi yürütücülerinden dinlemek için https://youtu.be/9uMo5_20WEA ve https://youtu.be/_9ExN6dOjtI adreslerini ziyaret edebilirsiniz.