İnsan Ticareti ile Mücadelede Sivil Toplumun Gücü

İnsan Ticareti ile Mücadelede Sivil Toplumun Gücü

AMAÇ
İnsan ticareti ile mücadele alanında çalışan sivil toplum kuruluşları (STK) arasında işbirliği ağı kurularak uygulanan yöntemler paylaşıldı, bu yöntemlerin yaygınlaştırılması teşvik edildi. STK’ların kurumsal ve teknik kapasitelerin artırılması yoluyla insan ticareti ile mücadeleye katkı sağlandı. Türkiye çapında insan ticareti ile mücadele amacıyla ulusal STK ağı oluşturuldu.

ÇALIŞMALAR VE KAZANIMLAR

  • STK’ların kurumsal, teknik, uzmanlık, savunuculuk konularında kapasitelerini artırmak için interaktif eğitim çalıştayı düzenlendi.
  • Avrupa Birliği ve Türkiye’den STK temsilcilerinin yer aldığı eğitim çalıştaylarıyla sivil toplum kuruluşlarının arasındaki ulusal ve uluslararası işbirliği güçlendirildi.
  • İnsan ticareti ile etkin bir biçimde mücadele etmek amacıyla ulusal düzeyde STK ağı oluşturuldu.
  • İnsan ticareti ile mücadele eden STK’lar ile mülakat ve odak grup çalışmaları yapılarak ihtiyaçları belirlendi ve kapasiteleri tanımlandı. Kapasite tanımlama çalışmaları sonucunda Türkçe, İngilizce, Almanca ve Yunanca dillerinde Kapasite Analiz Raporu hazırlandı.
  • Standart Operasyon Prosedürü (SOP) ve Vaka Yönetimi Araçları geliştirildi.
  • İnsan Ticareti Bilgi Notu hazırlanarak yayınlandı.
  • Proje kapsamında yayınlanan belgelerin elektronik sürümlerinin tümü http://ailedanismanlari.org/insanticareti/insan-ticareti-ile-mucadelede-sivil-toplumun-gucu-projesi-dokumanlar/ adresinde yayınlandı.
  • Projeyi yürütücülerinden dinlemek için https://youtu.be/f1HEnwkivN4 ve https://youtu.be/9_wI3qRKMhQ adreslerini ziyaret edebilirsiniz.