Karadeniz’de Enerji için AB-TR Diyaloğu

Karadeniz’de Enerji için AB-TR Diyaloğu

AMAÇ
Bölgesel işbirliğini ve iletişim ağlarını geliştirerek Türkiye ve AB’de enerji alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin artırılması ve enerji politikalarına ilişkin karar alma süreçlerinde daha aktif rol alması hedeflendi. Ayrıca Karadeniz ve Güney-Doğu Avrupa bölgesindeki paydaşların da katılımıyla ortak enerji güvenliği diyaloğunun geliştirilmesi amaçlandı.

ÇALIŞMALAR VE KAZANIMLAR

  • Avrupa Enerji Birliği çerçevesinde Türkiye’nin enerji güvenliğini geliştirmedeki rolüne ilişkin bir politika özeti (http://www.csd.bg/fileSrc.php?id=22968) hazırlandı.
  • Enerji Tedarik Güvenliğinin Geliştirilmesinde Türkiye ve AB Arasındaki Etkin İşbirliğinin Güçlendirilmesi Çalıştayı düzenlendi.
  • Enerji Piyasasının Serbestleştirilmesi ve Bölgesel Piyasa Entegrasyonu Çalıştayı gerçekleştirildi.
  • Türkiye’de Enerji Güvenliği ve İyi Yönetişim Çalıştayı yapıldı.
  • Enerji Güvenliği ve Yönetişimi Raporu hazırlanıyor.
  • Projeyi yürütücülerinden dinlemek için https://youtu.be/r0VQt3RD3hI ve https://youtu.be/f-ytXDLI4Ls adreslerini ziyaret edebilirsiniz.