Kars Turizminde Temiz Enerji

Kars Turizminde Temiz Enerji

AMAÇ
Turizm sektöründe sürdürülebilir kalkınmaya yönelik farkındalığın artırılması, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji teknolojilerine yatırımın planlanmasına ve uygulanmasına yönelik yardımcı dokümanların ve  materyallerin de içinde olduğu bir kılavuz hazırlanması hedeflendi.

ÇALIŞMALAR VE KAZANIMLAR

  • Daha Temiz Üretim ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk konularında Kars ve bölgesindeki işletmelere eğitim veriliyor.
  • Bulgaristan’a Burgaz’a düzenlenen çalışma ziyareti ile karşılıklı bilgi alışverişi gerçekleştiriliyor.
  • Kars’ta ve Burgaz’da düzenlenen çalıştaylar ve Kars’ta gerçekleştirilen konferans ile turizm sektöründeki sürdürülebilir kalkınmaya yönelik farkındalık artırılıyor.
  • Kamuoyu ile paylaşılan proje çıktıları ile enerji verimliliğinin önemine vurgu yapılıyor.
  • Projeyi yürütücülerinden dinlemek için https://youtu.be/llc2GkofoMo ve https://youtu.be/fuzGfl3lGiY adreslerini ziyaret edebilirsiniz.