KOBİ’ler için Kurumsal Sosyal Sorumluluk

KOBİ’ler için Kurumsal Sosyal Sorumluluk

AMAÇ
Kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki AB politika ve uygulamalarının daha yakından tanınması ve kurulan işbirliklerinin geliştirilmesi yoluyla AB katılım sürecine hazırlanılması hedeflendi.

ÇALIŞMALAR VE KAZANIMLAR

  • Kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki mevcut durumun analiz edilmesi amacıyla Hollanda ve Türkiye’de kapsamlı araştırmalar yapıldı.
  • Araştırma bulgularına dayanarak Hollanda ve Türkiye ülke raporları hazırlandı.
  • Kurumsal sosyal sorumluluk alanında Hollanda’daki uygulamaların yerinde görülmesi ve deneyim paylaşımı yapılması amacıyla Hollanda çalışma ziyareti gerçekleştirildi.
  • Kurumsal sosyal sorumluluk konusunda seminerler düzenlendi.
  • Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Rekabet Edebilirlik: Türkiye, AB ve Türkiye-AB Karşılaştırmalı Raporları hazırlandı.
  • KOBİ’lerin kurumsal sosyal sorumluluğun önemi konusunda farkındalıklarını artırmak amacıyla Türkiye’nin 7 farklı bölgesinde çalıştaylar yapıldı.
  • Projeyi yürütücülerinden dinlemek için https://youtu.be/Q6BiHaR35Gc ve https://youtu.be/ePsrdcqmShM adreslerini ziyaret edebilirsiniz.