Lisanstan Muaf Elektrik Üretimi

Lisanstan Muaf Elektrik Üretimi

AMAÇ
Dağıtılmış enerji üretim ünitelerinin doğru uygulanması, yenilenebilir enerji mevzuatı, dağıtılmış üretim sistemlerinin yatırımcılar için yarattığı riskler ve doğurduğu fırsatlar hakkında bilgi birikiminin artırılması hedeflendi.

ÇALIŞMALAR VE KAZANIMLAR