Medya Öğreniyorum

Medya Öğreniyorum

AMAÇ
Kısıtlı olanaklara sahip gençlerin hayat boyu öğrenme aktiviteleri aracılığıyla medya okuryazarlıklarının geliştirilmesi ve böylelikle gençlerin istihdam edilme ve hareketlilik fırsatlarının artırılması hedeflendi. Ayrıca toplumun farklı kesimleri arasındaki diyaloğun, medya okuryazarlığı, hayat boyu öğrenme, sivil toplum diyaloğu ve dijital dahil etme temaları altında geliştirilmesi amaçlandı.

ÇALIŞMALAR VE KAZANIMLAR

  • Medya Okuryazarlığı, Hayat Boyu Öğrenme, Sivil Toplum Diyaloğu ve Dijital Dahil Etme başlıklarında 4 uluslararası konferans ve 4 medya eğitimi gerçekleştirildi.
  • Medya Okuryazarlığı, Hayat Boyu Öğrenme, Sivil Toplum Diyaloğu ve Dijital Dahil Etme başlıklarının her biri için 3 adet, toplamda 12 adet çalıştay yapıldı.
  • Türkçe, İngilizce, Almanca ve Yunanca olmak üzere 4 ayrı dilde 16 eğitim kitapçığı, 30 video ve 16 haber bülteni hazırlandı.
  • Eğitim materyallerinin, haber bültenlerinin, videoların yer aldığı 4 dilli bir internet sitesi kuruldu.
  • Projeyi yürütücülerinden dinlemek için https://youtu.be/M6kR6GKZpgw ve https://youtu.be/2uodAIYCvg8 adreslerini ziyaret edebilirsiniz.