Medyada İşbirliğinin Güçlendirilmesi

Medyada İşbirliğinin Güçlendirilmesi

AMAÇ
Kanal Avrupa ve Vizyon 58 TV çalışanlarının kapasitesini arttırmak, Alman ve Türk medya kuruluşları ve STK’lar arasında diyaloğu ve işbirliğini geliştirmek ve medya çalışanlarının yanı sıra, kamuoyunu AB politikaları, Türkiye-AB ilişkileri, Türkiye’nin AB katılım süreci ve sürecin günlük hayatımıza etkileri hakkında bilgilendirerek yanlış algıların yok edilmesini sağlamak

TEMEL FAALİYETLER

  • Kültürlerarası etkileşimi desteklemek ve canlı yayın konusunda işbirliği kurmak amacıyla Kanal Avrupa ve Vizyon 58 TV kanal çalışanlarının değişimi gerçekleştiriliyor.
  • Türk ve Alman kamuoylarını bilgilendirmek amacıyla AB politikaları ve Türkiye’nin AB katılım sürecine ilişkin çekilecek belgesel filmler hazırlanıyor.
  • AB’de insan hakları ve demokrasi, AB’nin eğitim, çevre, enerji, kültür politikası, mali destek programları, sivil toplum diyaloğu ve bilgi ve medya politikaları konularında yapılacak canlı açık oturumlar ve radyo programları hazırlanıyor.
  • Medya etiği ve şeffaflık konusunda panel düzenleniyor.