Mültecilere Etkin Hizmet

Mültecilere Etkin Hizmet

AMAÇ
Mülteci karşılama hizmetleri konusunda Türk ve Avrupalı sivil toplum kuruluşları (STK) arasında deneyim alışverişi sağlanması amaçlandı. Mülteci karşılama konusunda pilot gönüllülük programı geliştirilirken, mülteci sorunları, mültecilerin korunması ve konuya ilişkin hem Türkiye hem de Avrupa Birliği’nde kalıcı çözüm bulunmasının önemiyle ilgili farkındalık oluşturulması hedeflendi.

ÇALIŞMALAR VE KAZANIMLAR

  • Mülteci koruma ve hizmetleri konularında çalışan Türkiye ve AB ülkelerindeki paydaşlar arasında işbirliği ve iyi uygulama paylaşımı yapıldı, genişletildi ve güçlendirildi.
  • Mültecilere sağlanan hizmet ve yardımların (kayıt, ihtiyaçların belirlenmesi, hukuki destek), temel hizmetlerin (sağlık, eğitim, barınma, istihdam) ve özel hizmetlerin (psiko-sosyal hizmetler ve cinsiyete dayalı şiddet) nicelik ve niteliği artırıldı.
  • STK ve sevk sistemlerinde bir gönüllülük programı oluşturularak denendi.
  • Üniversiteler ve yerel yetkililerin de dahil edilmesiyle yerel düzeyde mültecilerin korunması ve sorunlarına kalıcı çözümler bulunması konusunda farkındalık artırıldı.
  • Mülteciler için yeniden yerleşme ve diğer yasal yollar önerilerek Türkiye ile sorumluluğun paylaşılması konusunda Avrupa harekete geçirildi.
  • Proje bilgileri http://resettlement.eu/page/%E2%80%9Cvolunteering-refugee-protection-strengthening-refugee-assistance-services-turkey%E2%80%9D üzerinden paylaşılıyor.
  • Projeyi yürütücülerinden dinlemek için https://youtu.be/6cxy2dDOWp4 ve https://youtu.be/tki_6VLHuyc adreslerini ziyaret edebilirsiniz.