Mültecilerin Uyumu

Mültecilerin Uyumu

AMAÇ
Türkiye’deki 2.8 milyon Avrupalı olmayan göçmen ve mülteciye, uyum düzeylerine ilişkin uluslararası karşılaştırmalı veriler ve araçlar sağlayarak desteğin artırılması, bu konuda uluslararası ve AB standartlarının uygulamasının iyileştirilmesi hedeflendi. Bu sayede mülteci haklarının desteklenmesi yolunda Türkiye’de uyum alanından sorumlu kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ile diğer paydaşların kapasitelerini ve uzmanlık seviyelerini geliştirmek de amaçlandı.

ÇALIŞMALAR VE KAZANIMLAR

  • Mültecilerin bulundukları ülkeye uyumunu çeşitli parametreleri göz önüne alarak ölçen Mültecilerin Uyumunu Değerlendirme Aracı Türkiye’ye adapte edildi.
  • Projenin faaliyetleri ve ekibini tanıtıcı web sitesi (http://www.multecilerinuyumu.org/) yayına geçti.
  • Mültecilerin Uyumunu Değerlendirme Aracı vasıtasıyla toplanan veriler, biri ulusal diğeri ise Türkiye ve Orta Avrupa’yı (Bulgaristan, Polonya, Romanya, Slovakya) karşılaştıran ve iyi uygulamaları tespit eden iki raporda yayınlandı.
  • Projeyi yürütücülerinden dinlemek için https://youtu.be/7x6sxRRAGbo ve https://youtu.be/XJj0WcjdijI adreslerini ziyaret edebilirsiniz.