Mültecilerin Yerleştirilmesi

Mültecilerin Yerleştirilmesi

AMAÇ
Göçmenlerin entegrasyonu alanında çalışan Türk ve Avrupalı sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumları arasında karşılıklı anlayış ve deneyim paylaşımı yoluyla işbirliği ortamının geliştirilmesi hedefleniyor.

BAŞLICA ETKİNLİKLER

  • Projenin kamuoyu nezdinde bilinirliğini artırmak amacıyla çeşitli iletisim ve yaygınlaştırma faaliyetleri gerçekleştiriliyor.
  • İstanbul’un çeşitli ilçelerinden belediye ve sivil toplum kesimi temsilcilerine yönelik göç ve entegrasyon konusunda seminerler düzenleniyor.
  • Deneyim paylaşımı ve iyi uygulamaların yerinde görülmesi amacıyla Brüksel çalışma ziyareti gerçekleştiriliyor.
  • Sivil toplum kuruluşlarının yeni projeler geliştirme konusunda kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla seminer ve çalıştaylar düzenleniyor.
  • Eşleştirme metodolojisi çerçevesinde AB üyesi ülkelerdeki iyi uygulamaların Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarına transfer edilmesi için seminerler veriliyor.
  • Proje sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması amacıyla proje kapanış toplantısı düzenleniyor.