Öğrenmeyi Öğren

Öğrenmeyi Öğren

AMAÇ
Proje kapsamında; işitme engelli yetişkin bireylerin hayat boyu öğrenme süreçleri hakkında deneyim paylaşımı sağlandı. Öğrenme ihtiyaçlarına uygun alternatif ve yenilikçi yaygın eğitim metodolojileri geliştirildi, işitme engelliler üzerine çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının kapasitesi güçlendirildi. İşitme engelli bireylerin eğitiminde yaygın eğitim yöntemlerinin önemine vurgu yapıldı.

BAŞLICA ETKİNLİKLER

  • Paydaşlar arası istişare mekanizması kuruldu.
  • Türkiye-Hırvatistan arasında çalışma ziyaretleri yapıldı.
  • İşitme engelli bireylerin hayat boyu öğrenme süreçlerini desteklemek için yaygın eğitim kiti hazırlandı.
  • Geliştirilen yaygın eğitim yöntemlerini uygulamak üzere işitme engelli kolaylaştırıcılar eğitildi.
  • Ankara, İstanbul, Adana ve Denizli’de atölye çalışmaları organize edildi.
  • Milli Eğitim Bakanlığına sunulmak üzere bir öneri raporu hazırlandı.
  • Projeyi yürütücülerinden dinlemek için https://youtu.be/ddIUTaYdlKM ve https://youtu.be/NtiGN_uSL0I adreslerini ziyaret edebilirsiniz.