Okulum Umudumdur

Okulum Umudumdur

AMAÇ
Proje ile Mersin ve Sofya’daki Roman çocukların erken okul terklerinin önüne geçilmesi amacıyla strateji hazırlandı. İyi uygulamalar paylaşılarak, çocukların eğitim motivasyonları artırıldı. Erken okul terki oranının düşürülmesine katkı sağlandı. Roman ailelerin eğitimin önemine ilişkin farkındalıkları artırıldı.

ÇALIŞMALAR VE KAZANIMLAR

  • Mersin ve Sofya’da eğitim sisteminde faaliyette bulunan STK temsilcileri, kamu kurumu görevlileri ve yerel aktörlerin katılımıyla çalıştay düzenlenerek erken okul terkiyle mücadele stratejisi ortaya kondu ve uluslararası sempozyum düzenlenerek hazırlanan strateji tüm paydaşlar ve Roman Forum’u üyeleriyle paylaşıldı.
  • Mersin’de üç okulun idari personeli ve öğretmenleriyle yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirildi ve eğitimler verildi.
  • Hedef olarak seçilmiş üç okulda öğrenim gören roman çocukların ailelerine ev ziyaretleri gerçekleştirildi. Bazı ailelerin çocuklarını yeniden okula göndermesi sağlandı.
  • Roman çocukları okula motive etmek üzere tiyatro çalışmaları yapıldı ve sergilendi.
  • Projeyi yürütücülerinden dinlemek için https://youtu.be/ErF2jgQAUL0 ve https://youtu.be/b8NMqhXfk1A adreslerini ziyaret edebilirsiniz.