Ölçülebilir Kalkınma

Ölçülebilir Kalkınma

AMAÇ
Proje, Çukurova Kalkınma Ajansı ile bölgedeki sivil toplum kuruluşları (STK) arasında diyaloğu güçlendirmeyi, ajans tarafından bölgedeki faaliyet gösteren KOBİ ve STK’lara sağlanan mali desteğin etkinliğini artırmayı amaçladı. STK’ların mali destek programlarının planlama aşamasına katılımını sağlayarak, bölgenin ihtiyaçlarına cevap veren mali destek programlarının hazırlanabilmesini hedefledi.

ÇALIŞMALAR VE KAZANIMLAR

  • İtalya’da bölgesel kalkınmada sosyal diyaloğa ilişkin tecrübe ve iyi uygulamaların ele alındığı başlangıç toplantısı ve açılış çalıştayı yapıldı.
  • Mali destek programlarının katılımcı bir yaklaşımla etki değerlendirme yöntemlerini de içerecek şekilde tasarlanmasına yönelik eğitim düzenlendi.
  • Katılımcı ve Ölçülebilir Mali Destek Programları Hazırlama Rehberi hazırlandı.
  • Ajans tarafından yürütülen mali destek programlarının potansiyel yararlanıcısı konumundaki STK’lar ile istişare toplantıları gerçekleştirildi.
  • Yaklaşık 400 STK temsilcisinin katılımıyla proje sonuçlarının paylaşıldığı kapsamlı bir seminer düzenlendi.
  • Projeyi yürütücülerinden dinlemek için https://youtu.be/cFqcrtfmP3M ve https://youtu.be/YE91mCuJoeQ  adreslerini ziyaret edebilirsiniz.