Suriyeli Mülteci Çocuklarla Elele

Suriyeli Mülteci Çocuklarla Elele

AMAÇ
Çocuk göçmenlerin yasal, ekonomik ve sosyal hakları konusunda Avrupa’daki iyi uygulamalar yoluyla Türkiye’deki bilgi birikimini artırmak ve AB modellerine dayanarak Türkiye’de göçmen çocuklar için eğitim şartlarının iyileşmesini sağlamak hedeflendi. Bu sayede Merhum Hacı Habibullah Geredevi Vakfı (HAGEV) ve ortağı arasında çocuk göçmenler konusunda işbirliği artırıldı.

ÇALIŞMALAR VE KAZANIMLAR

  • İstanbul’daki Suriyeli göçmenlerin sosyo-ekonomik durumlarını, yurttaşların göçmenlere bakış açılarını ve AB’deki göçmen politikalarına ilişkin iyi uygulamaları inceleyen araştırmalar yapıldı.
  • Göçmenlerin entegrasyonu konusunda AB ve Türkiye’deki STK’lar arasında bir ağ kurmak ve ağın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla interaktif bir web sitesi (http://www.syrround-eu.org/) hazırlandı.
  • Göç konusunda iyi uygulamaları yerinde incelemek üzere Helsinki ve Palermo’ya çalışma ziyaretleri yapıldı ve bu sırada farklı konularda çalıştaylar (http://www.syrround-eu.org/2015/08/31/syrround-children-in-italy/) düzenlendi.
  • Suriyeli çocukların sosyal hayata adaptasyonunu kolaylaştırmak amacıyla, pilot bir anaokulunda Türk ve Suriyeli çocuklara yönelik 3 aylık bir drama eğitimi verildi.
  • AB ülkelerinden, ABD ve Türkiye’den akademisyenlerin, STK temsilcilerinin ve kamu kurumu temsilcilerinin katılımıyla göç ve çocuk olgusunun incelendiği, sağlıklı ve uygulanabilir çözüm önerilerinin tartışıldığı Uluslararası Göç ve Çocuk Sempozyumu (http://hagev.org/tr/suriyeli-multeci-cocuklarla-el-ele-projesi) düzenlendi.
  • Proje sonuçlarının paylaşıldığı bir gala gecesi organize edildi.
  • Projeyi yürütücülerinden dinlemek için https://youtu.be/AaxExRLHFDM ve https://youtu.be/uoZU4JMrXtk adreslerini ziyaret edebilirsiniz.