Tanıma Ağı

Tanıma Ağı

AMAÇ
Proje ile Bulgaristan ve Türkiye’de mesleki yeterliliklerin karşılıklı tanınarak, bu konuda bilgiye kolay ulaşımın sağlanması ve kalifiye istihdamın artırılması hedeflendi.

ÇALIŞMALAR VE KAZANIMLAR

  • Ankara ve Sofya’da kalıcı bilgi ve danışma ofisleri kuruldu.
  • Bulgaristan ile Türkiye arasında profesyonel yeterliliklerin tanınması konusunda araştırmalar gerçekleştirildi.
  • Bulgaristan’a bir çalışma ziyareti düzenlendi.
  • Araştırmalar sonucunda Türk ve Bulgar çalışanlar için rehberlik ve danışmanlık kitleri oluşturuldu.
  • Ankara, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Silistre, Sofya, Zagora ve Kardzali’de seminerler düzenlendi.
  • 29 Eylül 2016 tarihinden itibaren BİSAV tarafından Türk ve Bulgar çalışanlar için rehberlik ve danışmanlık aktiviteleri, sürdürülebilirlik çerçevesinde gerçekleştirilmeye kurulan web sitesi üzerinden  (metbim.org) devam ediyor.
  • Projenin kapanış toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi.
  • Projeyi yürütücülerinden dinlemek için https://youtu.be/7WscYythS_g ve https://youtu.be/4OFTAbCmRyg adreslerini ziyaret edebilirsiniz.