Toplum Temelli Çocuk Eğitimi

Toplum Temelli Çocuk Eğitimi

AMAÇ
Türkiye ve Avrupa’da erken çocukluk eğitimine ve bakımına yönelik konularda çalışan sivil toplum kuruluşları bu konuda verilen hizmetin kalitesini birlikte artırdı. Ebeveyn katılımına odaklanarak farklılıklara ve yaratıcılığa saygılı toplum temelli erken çocukluk eğitimi ve bakım hizmetleri konusunda deneyimler paylaşıldı. Bu türdeki toplum temelli hizmetlerin nasıl sistemli bir şekilde verilebileceğini anlatan bir el kitabının hazırlanması hedeflendi.

ÇALIŞMALAR VE KAZANIMLAR

  • Kaliteli eğitim için öğretmen ve ebeveynlerin deneyimlerinin aktarılacağı kavramsal çerçeve hazırlandı.
  • Avrupa’da bulunan Erken Çocukluk Eğitiminde Çeşitlilik Ağına (DECET) üye ülke sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları incelendi, en iyi uygulamalar belirlendi.
  • Proje bulgularının Türkiye’ye nasıl uyarlanabileceği ile ilgili olarak DECET üyesi ülkelerden 32 katılımcı ile İstanbul’da uluslararası bir çalıştay düzenlendi.
  • Yüksek kalitede toplum temelli hizmetlerin nasıl kurulacağı ve yönetileceğine ilişkin ve okul öncesi eğitimde kalite hakkında rehberlik eden iki el kitabı hazırlandı.
  • Projeyi yürütücülerinden dinlemek için https://youtu.be/fI15COAkfVM adresini ziyaret edebilirsiniz.