Toplumların Güçlendirilmesi

Toplumların Güçlendirilmesi

AMAÇ
Çanakkale, Burdur, Van ve Diyarbakır’daki yerel sivil toplum kuruluşlarının, yerel idarelerin ve halkın yenilenebilir enerji kullanımı hakkında  farkındalığı artırıldı. Bu konuda Türkiye’deki uygulamaların güçlendirilmesi için Danimarka’da var olan bilgi birikimi ve tecrübe transfer edildi.

ÇALIŞMALAR VE KAZANIMLAR