Yerel Medyanın AB ile Uyumu

Yerel Medyanın AB ile Uyumu

AMAÇ
Mudanya ile birlikte Bursa’nın 5 ilçesinde bulunan yerel medya dernekleri ile medya aktörlerinin kapasitelerini arttırmak ve AB’nin medya alanındaki yasal düzenlemeleri, etik değerleri ve mesleki standartları konusunda bilgi edinmek

TEMEL FAALİYETLER

  • Sofya Gazeteciler Cemiyeti yetkilileri ile görüşme yapılıyor, BBC Sofya Ofisi, yerel medya kuruluşları, Hacivat ve Karagöz gösterisi, Sofya Milli Kütüphanesi Osmanlı arşivinin yer alacağı çalışma ziyareti hazırlanıyor.
  • AB’de azınlık haklarına ilişkin belgesel film çekiliyor.
  • Sofya Gazeteciler Cemiyeti’nden Mudanya’ya ziyaret yapılıyor.
  • Medyada mesleki standartlar, yeni iletişim araçları uygulamaları ve etik standartlar konularının ele alınacağı Londra ziyareti yapılıyor.
  • Bursa’da görev yapan yerel medya mensuplarına Sofya ve Londra deneyimleri toplantılar ile aktarılıyor.
  • Reuters Ajansı İstanbul temsilcisi tarafından Bursa’da görev yapan yerel medya mensuplarına yeni basın uygulamaları, basın hukuku, gazeteci hakları ve topluma karşı sorumlulukları konularında eğitim veriliyor.
  • Sofya ziyaretine ilişkin bilgi ve deneyimlerin göçmen federasyonlarına aktarılacağı toplantılar yapılıyor.
  • Sofya-Bulgaristan-Londra medya aktörleri arasında bir ağ oluşturuluyor.