Türkiye Çöpünü Dönüştürüyor

Türkiye Çöpünü Dönüştürüyor

AMAÇ
Çevre, küresel ısınma ve atık konularında Türkiye ve AB sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği kurulması hedeflendi. Projenin ayrıca Türkiye’de küresel ısınmanın azaltılmasına ve çevrenin korunmasına katkı sağlaması bekleniyor.

ÇALIŞMALAR VE KAZANIMLAR

  • Türkiye’deki belediyelerin kompost (bitki atıklarından yapılan gübre) konusuna ilişkin kısa ve uzun dönem ihtiyaçlarını, güçlü ve zayıf yanlarını ve fikirlerini ortaya koyan ihtiyaç analizi yapıldı.
  • Kompost konusunda AB’deki iyi uygulama örnekleri araştırılıp derlendi.
  • Torino, Brüksel ve Barselona kentlerinde kompost tesislerine çalışma ziyaretleri düzenlendi.
  • Yerel yönetimlere yönelik olarak kompost konusunda iyi uygulama örneklerinin, temel konuların ve daha fazla bilgi için kaynakların yer aldığı bir el kitabı (http://www.turkeycomposts.org/dosya/kaynaklar/Belediyeler_Icin_Kompost_Rehberi.pdf) hazırlandı.
  • Büyük ve orta ölçekli kompost tesislerinin kurulmasını teşvik etmek amacıyla bilgi ve deneyim paylaşımını sağlayan; belediye, STK, okul ve özel sektör temsilcilerinden oluşan 150 dinleyicinin katıldığı Uluslararası Kompost Konferansı düzenlendi. (turkeycomposts.org/konferanslar/ukk-2016.php)
  • Farkındalık yaratmak amacıyla web sitesi hazırlandı. Kompost konusunda makaleler, toplantı notları, röportajlar, çeviriler ve diğer kaynaklara turkeycomposts.org adresini ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • Projeyi yürütücülerinden dinlemek için https://youtu.be/ID9OmQu3HV8 ve https://youtu.be/C8fyQpv6aXc adreslerini ziyaret edebilirsiniz.