Türkiye Ormanlarında AB Doğa Koruma

Türkiye Ormanlarında AB Doğa Koruma

AMAÇ
Türkiye’nin ormanlık bölgelerinde Natura 2000 alanlarının seçilmesi için gerekli kapasitenin oluşturulması ve AB’nin doğa koruma politikalarına uygun olarak sivil diyaloğun güçlendirilmesi hedeflendi.

ÇALIŞMALAR VE KAZANIMLAR

  • Almanya Berlin’e bir çalışma ziyareti gerçekleştirildi. Almanya ve AB’nin NATURA 2000 tecrübelerinden yararlanıldı, orman alanları gezildi.
  • Natura 2000 alanlarının belirlenmesi için ulusal veriler toplandı, bu veriler Almanya ile kıyaslandı.
  • Tür ve habitatlara ilişkin saha çalışmaları ve analiz ve değerlendirme yapıldı, haritaları çıkartıldı.
  • Ulusal ve uluslararası seviyedeki kırmızı listelere göre önemli türler (memeli, kuş ve bitki) ve habitatlar belirlendi, haritaları çıkartılıp tanımlandı.
  • Natura 2000 konseptinin uygulanması için şart olan prosedürler değerlendirildi.
  • Türkiye’nin ormanlık bölgelerinde Natura 2000 konseptinin uygulanması için en iyi uygulamalar raporu hazırlandı.
  • Natura 2000 konseptini tanıtmak ve projenin sonuçlarını paylaşmak için yerel/bölgesel sivil toplum kuruluşları ve mahalli idarelerle toplantı ve çalıştaylar yapıldı.
  • Natura 2000 alanlarının belirlenmesi için prosedürlerin anlatıldığı rapor hem İngilizce hem de Türkçe olarak hazırlandı.
  • Projeyi yürütücülerinden dinlemek için https://youtu.be/SxH6xHGoGds ve https://youtu.be/By_esognS9M adreslerini ziyaret edebilirsiniz.